Generasi Pemuda dan Perubahan

inikalilah (1)

Fathy Yakan di dalam tulisannya, “Generasi Pemuda dan Perubahan” menghuraikan dengan jelas saya kira maksud sebenar perubahan yang dimahukan dalam Islam. Dia memulakan intro dengan cukup cantik. Apabila membawa pembaca mengenal apa itu perubahan dan apa itu “revolusi”

Katanya

“Perubahan merupakan cogankata yang kerap dikemukakan pada masa mutakhir ini oleh pihak- pihak yang menggelarkan diri mereka sebagai Aliran Revolusi. Marxisme adalah merupakan aliran yang paling menonjol sekali mempercayai bahawa perubahan itu mesti berlaku secara kekerasan. Marx secara terang-terangan telah mengemukakan pandangannya terhadap cara (uslub) yang seharusnya diambil oleh gerakan Komunis dalam melakukan perubahan sosial dan mengubah Kapitalisme.

Katanya: “Tidak ada jalan bagi menggantikan Kapitalisme dengan Sosialisme kecuali dengan revolusi.”

Lalu, adakah revolusi dibenarkan dalam Islam ? Iya, dibenarkan ! Jika iyanya menepati ciri-ciri perubahan di bawah !

CIRI-CIRI PERUBAHAN DALAM ISLAM

Perubahan Islam mempunyai ciri-ciri aqidah dan akhlak yang berbeza dari aliran- aliran perubahan lain di dunia.

Tidak pernah mereka yang telah menghirup dan mengecapi Islam, kemudian enggan dan menolaknya, kerana Islam mempunyai keunggulannya yang tersendiri dalam konsep pemikiran, ‘manhaj’ haraki dan ‘uslub’ perubahan.

Antara ciri-cirinya:

i) Perubahan Menyeluruh

-Perubahan yang syumul dan kulli. Menyeluruh. Bukan sekerat-sekerat. (Berbeza dengan berperingkat)

-Perubahan Islam bukanlah suatu fenomena politik bagi sebuah negara.

-Ia bukanlah merupakan nas dalam perlembagaan di sebuah negara yang menyatakan agama rasminya ialah agama Islam atau ketua negaranya semesti seorang yang beragama Islam.

-Unik dari segi method (uslub)

-Perubahan dengan sistem yang berpogram/tersusun, bukan dengan cara ketenteraan utk mendapatkan kuasa secepat kilat.

– Perubahan dalam Islam adalah perubahan yang bermula daripada pembinaan sendi-sendi, supaya menjadi “support system” kpd masyarakat utk bangun

-Perubahan dalam Islam bukanlah perubahan yang menempel. Melarang sebahagian yang haram, pada masa yang sama, membenarkan juga sebahagian yang haram.

ii) Perubahan Aqidah

-Aqidah Islam menentukan tabiat dan manhaj perubahan

-Berdasarkan dua aspek berikut
=Betul tujuan/wasilah
=Terjamin tepatnya dari segi syara’ serta bersesuaian dengan ruh Islam, sebagaimana terpeliharanya juga perubahan Islam itu dari melanggar kaedah- kaedah syara’.

– Ini kerana, Islam melihat perubahan itu bukan sahaja dari segi tujuan ttp juga dari segi jalan utk menegakkan perintah Allah dan melaksanakan hukumanNya. Apabila perubahan itu tidak mencapai tujuan, ianya boleh membawa akibat buruk kepada Islam itu sendiri.

ii) Perubahan berprikemanusiaan (penuh akhlak, bukan dendam)

-Ertinya, ia tidak akan menuju kepada kebaikan dengan melalui jalan keburukan, dan menghirup kehinaan untuk sampai ke mercu kebahagiaan. Atau ia tidak membina bangunan di atas tengkorak dan darah.

-Walaupun Tacashoft, seorang pemimpin agung Komunis telah memberikan amaran untuk menghapuskan semua orang-orang Rusia yang melewati usia dua puluh lima tahun kerana mereka tidak mahu mewakili pemikiran Marx, namun Islam menunjukkan sifat-sifat rahmat dan berperikemanusiaan dalam banyak peristiwa dan kejadian.

–Dalam Perubahan Islam, tidak tergambar hukuman gantung atau hukuman bunuh sebilangan kecil atau sebilangan besar mereka yang menyeleweng samada dari segi politik mahupun akhlak.

– Jelaslah bahawa perubahan dalam Islam mempunyai ciri-ciri berperikemanusiaan; tabiatnya berakhlak dan akidah Islamiah ialah wasilah serta matlamatnya.

Bentuk manhaj Bagi Persediaan Pemuda Islam

Ia wajiblah mengandungi tiga perkara pokok:

1   Persediaan di segi pemikiran.

2-  Persediaan di segi kejiwaan.

3-  Persediaan di segi haraki (Pergerakan).

 

1- Persediaan di segi Pemikiran

Yang kita maksudkan adalah membentuk aqliyah Islamiyyah (berfikir secara Islam) bagi pemuda-pemuda Islam. Apakah ‘thaqafah’ (pengetahuan) yang diperlukan?

Bagi pemuda Islam, supaya membolehkan mereka bangun menunaikan tanggungjawab yang berat itu, mereka memerlukan pemikiran yang sempurna, iaitu:

A) “Thaqafah Islamiyyah (pengetahuan Islam) iaitu wajib mereka dipersenjatai dengan pengetahuanIslam,dimana pengetahuan yang asli murn iterpusat pada usul-dasar dankaedah. Ia diperlukan awal-awal lagi untuk membina kehidupan di atasnya; dan juga sebagai alat untuk menarik orang lain kepadanya. Sesungguhnya orang yang tidak memiliki sesuatu itu tidak mampu memberi.

Bagi membentuk thaqafah Islamiyyah ini semestinya dipelajari ilmu-ilmu berikut: Al-Quran dan tafsirnya, as-Sunnah dan ulumnya, as- Sirah an-Nabawiyah, kehidupan para sahabat, fiqh dan usul fiqh, ilmu Aqidah, ilmu Tazkiyah, dan sistem-sistem Islam. “Barangsiapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya dia difahamkan agama kepadanya.”

B) Thaqafah Ammah (Pengetahuan Umum) iaitu pemuda-pemuda Islam memerlukan pengetahuan, ilmu dan pemikiran lain bagi membolehkannya mengkritik dan menghadapi mana-mana penyelewengan. Benarlah sabda Rasulullah saw dalam hadis-hadis:

‘Sesiapa yang mempelajari bahasa sesuatu kaum itu ia aman dari tipuan mereka.’ ‘Ambillah hikmah itu walau vdari bekas manapun ia keluar.’

2-Persediaan di segi kejiwaan.

Bagi membentuk thaqafah umum maka mestilah dipelajari: Pengetahuan tentang kemanusiaan, sains, pengetahuan teatang realiti dan sejarah.

Apa yang kita maksudkan ialah pembentukan kejiwaan secara Islam bagi pemuda Islam. Kejiwaan Islam itu ialah kejiwaan yang menggunakan naluri dan kecenderungan mengikut hukum syara’, kejiwaan yang mendapatkan fatwa Islam dan berpegang teguhdengan fatwa itu. Maka ia tidak dikuasai oleh hawa nafsu atau dipimpin oleh syahwat atau oleh kepentingan.

Persediaan kejiwaan ini samalah pentingnya dengan merialisasikan persediaan pemikiran dan mengamalkan aqliyah Islamiyyah itu.

Persediaan kejiwaan ialah menjinakkan jiwa untuk terikat dengan syarak dalam memenuhi kehendak dan kemahuan. Ini boleh dicapai dengan memahami hukum syarak bagi had-had pemenuhan itu. Kemudian menjinakkan jiwa untuk menunaikan tanggungjawab ibadah dan tarbawiyah (pendidikan tarbiah).

Persediaan kejiwaan merupakan tulang belakang kepada manhaj tarbiyyah. Ianya merupakan hati yang berdegup dan dinamo yang menggerakkan segala enjinnya.

Di sini wajiblah bagi mereka yang bertanggungjawab memberi tarbiah kepada pemuda-pemuda untuk mengetahui bahawa persediaan kejiwaan ini ialah sebagai batu asas dalam pembinaan sahsiah Islamiyyah.

Pemuda Islam pula hendaklah memahami bahawa perhatian berat hendaklah diberi kepada Tazkiatan-Nafsi (membersihkan diri). Ianya hendaklah lebih dari segi lain. Kalaulah akal dan jasad memerlukan makanan seperlunya untuk menjalankan peranan secara sempurna, begitulah juga dengan jiwa dan hati, hendaklah diberikan makanan kerana dengan jiwa ia beriman dan dengan hati ia menjadi rabbani.

Oleh itu bagi pemuda Islam, sejauh manapun pengetahuan yang ada padanya tidaklah terjamin selagi pembentukannya tidak rabbani, kerana tanpa rabbani, ilmu pengetahuan tidak akan dapat diasas kan ke atas taqwa dan keredhaan Allah swt.

Dari sini dapatlah kita fahamkan beberapa kali tentang nilai hati yang disebutkan oleh Al-Quran dan sunnah apabila berbicara tentang manusia. Allah swt berfirman:

50:37 “Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang- orang yang mempunyai hati atau akal atau yang menggunakan pendengarannya”.

26.88-89 “Pada hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak kecuali mereka yang datang menghadap tuhan dengan hati yang sejahtera”.

58.22 “Tidak kamu dapat suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul Nya, walaupun mereka itu bapa- bapa mereka, anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau kaum kerabat mereka. Mereka itu orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan di hati mereka keimanan dan disokong pula dengan ruh dariNya”.

Dalam sunnah, sabda Rasulullah saw:

Manusia itu kedua matanya ialah penunjuk, kedua telinganya menahan (daripada maksiat), lidahnya jurucakap, kedua tangannya sayap, dua kakinya tunggangan. Hatinya raja, apabila raja baik, baiklah tenteranya.’ 

Kesimpulan

Ringkasnya, bahawa pemuda Islam diajak ke arah melakukan TAGHYIR ISLAMI (Perubahan secara Islam) dalam dirinya sebelum ia diajak ke arah mengubah masyarakatnya. Benarlah pula kata-kata Ali Bin Abi Talib bila ia mengatakan:

‘Sesiapa yang dilantik menjadi pemimpin manusia, hendaklah ia mula dengan mengajar dirinya sendiri sebelum mengajar orang lain. Hendaklah ia mengajar dengan cara perjalanan hidup sebelum mengajar dengan lidah. Orang yang dapat mengajar dan melatih diri sendiri itu lebih layak dihormati dari mereka yang mengajar orang ramai.

Mereka yang sebenarnya mencapai kemenangan hakiki dalam medan perjuangan TAGHYIR ialah mereka yang mendapat keuntungan diri mereka walaupun pada lahirnya mereka rugi di dunia. Orang yang mendapat kerugian hakiki ialah mereka yang kalah dalam diri mereka walaupun mereka lahirnya mendapat keuntungan dunia.

Wallahualam

Advertisements

Catur terakhir Sang Raja

1909 Abdulhamid-II

Suasana pada ketika itu sangat genting. Kerajaan Islam Turki Uthmaniah sedang berperang dengan negara Yunani.

Jauh di satu sudut Istana Yaldiz kelihatan seorang Raja sedang mundar mandir memikirkan strategi jihad yang sesuai untuk berhadapan dengan tentera Yunani. Dalam keadaan negara yang sedang ditekan oleh kuasa-kuasa besar Eropah, nyata situasi ini cukup merunsingkan.

Dalam kerungsingkan yang berpanjangan itu, tiba-tiba baginda terpandang sesuatu. Kelihatannya seluruh anggota keluarga baginda sedang bekerja untuk kepentingan jihad sekadar kemampuan mereka. Ada yang menjahit pakaian, menenun kain dan menyediakan makanan.

Hati baginda jadi lega dan sejuk. Beliau sama sekali tidak menyangka, tarbiyah Islamiah yang berpanjangan ini membuahkan hasil. Anak-anaknya mewarisi semangat cintakan tanah air daripada bapa mereka.

Lantas dia memuji salah seorang puterinya. Nama Puteri itu , Sha’diyah.

“Tidak ada pekerjaan yang lebih menyeronokkan melainkan bekerja untuk negara. Semoga Allah melindungi negara kita daripada musuh duhai anakku. “

Perkataan baginda itu benar-benar membuatkan naluri puterinya itu tersentuh. Lantas Puteri Sha’diyah dan puteri-puteri yang lain semakin cepat dan bersemangat untuk menjahit pakaian tentera. Mereka khuatir masa semakin suntuk, sedangkan musuh semakin mara ke hadapan.

Subhanallah !

Siapakah sosok pribadi mulia itu ?

Sultan Abd Hamid (ii)

Nama Khalifah yang mulia ini ialah Sultan Abd al-Hamid (II) bin Sultan Abd al-Majid bin Sultan Mahmud (II). Baginda adalah sultan yang ke 34 daripada dinasti Uthmaniyyah. Dilahirkan pada 16 Shaaban 1258H bersamaan 21 September 1842M.

Baginda merupakan sultan pertama yang berusaha memerangi gerakan pembaratan Turki atau westernisasi secara rasmi dalam kerajaan Uthmaniyyah. Baginda berkuasa selama 33 tahun sebelum dijatuhkan oleh  ”anak-anak kerajaan” ataupun pembangkang yang mengelarkan diri mereka sebagai “al-ittihad wa al-Taraqqi” .

Anak-anak kerajaan ? Anda pasti tertanya bukan kenapa seorang Sultan memanggil pembangkang yang jelas tercemar ideologi mereka ini dengan gelaran “anak-anak kerajaan” dan bukannya mencela mereka ? Hal ini kerana, Sultan Abd Hamid adalah seorang raja yang sangat sayangkan rakyat jelatanya, hatta mereka itu pemberontak sekalipun. Sesuatu yang boleh kita pelajari di sini.

*Aha.. maaf mood skema telah kembali.

Menyelusuri kembali sejarah Turki Uthmaniah yang panjang pasti membawa kita menemui beberapa butir permata yang berkilau di balik batu-batuan yang sepi lesu tanpa cahaya.

Malangnya permata yang benar-benar berkilau ini meniti ramai “pencuri” yang dengki akan kilauan cahaya yang dimilikinya. Masing-masing berebut ingin mencuri takta si permata itu.

Tidak terlepas daripada segala ancaman itu adalah Sultan Abd Hamid (ii) sendiri. Permata umat Islam di celahan ancaman westosikasi barat yang menghunjam.

Namun, atas izin daripada Ilahi, dan berkat kebijaksanaan Sang Raja, kerajaan Uthmaniah yang digelar sebagai “the sick man of Europe” itu mampu bernafas selama 33 tahun ! Satu tempoh yang lama bagi sebuah daulah yang sedang meniti saat kehancuran.

Ingin tahu bagaimana bijaknya Sang Raja. Mari kita lihat strategi-strategi yang telah digunakannya.

Sultan Abd Hamid ketika meninggalkan istananya

Catur Sang Raja

Sebagai seorang Raja yang sangat bijak berpolitik dan fasih akan isu-isu semasa, Sultan Abd Hamid juga bijak bermain catur di meja politik. Meski yang tinggal di papan catur putih itu cumalah sang “Raja” berseorangan, “Sang Raja” bijak menangguhkan kemenangan lawan yang masih punya armada tentera yang besar.

Boleh bayangkan ? Mudahnya begini. Anda sedang bermain catur, main punya main, anda akhirnya hampir kalah. Buah catur yang anda tinggal hanyalah King “seorang” berbanding lawan anda yang masih punya jumlah catur yang banyak. Pasti mustahil bukan untuk menang berhadapan dengan lawan anda itu ? Tetapi, jika anda seorang yang cekap/hebat anda pasti boleh menangguhkan kemenangan lawan anda itu dan mengheret perlawanan hingga beberapa jam lamanya.

Ngerti ?

Kita bersambung lagi. Semenjak menjadi Putera Makhota, Sultan Abd Hamid (ii) telah melengkapkan dirinya dengan pelbagai jenis ilmu seperti ; agama, ketenteraan, siasah (politik) dan kebudayaan. Hari-harinya dihabiskan dengan menelaah buku-buku. Baginda bukanlah seorang Putera Raja yang suka duduk goyang kaki dan berfoya-foya seperti kebanyakkan putera-putera Raja yang lain. Berkat didikan serta tarbiyah berterusan daripada ibu tirinya yang juga merupakan seorang wanita yang alim serta tawaduk, baginda menjadi seorang Raja yang lengkap dengan ciri-ciri seorang Raja yang digariskan oleh Islam. Quwwah dan amanah !

Diceritakan semasa beliau masih lagi menjadi putera makhota, kerajaan Uthmaniah telah dijemput untuk mengadakan lawatan di Eropah. Baginda seorang yang cerdik. Masa-masa yang ada sebelum lawatan itu Baginda gunakan sebaiknya untuk mengkaji demografi politik Eropah dan pemikiran-pemikiran Barat. Justeru bila sampainya di sana, Baginda tidak hanya “WOOWW ! ” ternganga mulut sana sini, tetapi beliau lebih banyak memerhatikan pola pemikiran rakyat Eropah. Melalui pemerhatian itu, baginda dapati bangsa Jerman memiliki banyak kesamaan dari segi sikap, semangat, dan budi pekerti dengan bangsa Turki. Oleh itu Baginda tidak segan silu mengirimkan wakil-wakil tenteranya ke Jerman untuk mempelajari seni ketenteraan moden dan menjalinkan hubungan secara tidak langsung dengan Jerman bagi mengukuhkan kedaulatan Uthmaniah dan menidakkan campur tangan negara-negara Eropah lain seperti Inggeris dan Rusia.

“Best man win ! “

Sultan Abd Hamid (ii) juga dikenali sebagai individu yang kuat bekerja. Beliau bekerja selama lebih 14 jam sehari. Rutin hariannya dimulakan dengan membaca laporan negara satu persatu, mendengar aduan rakyat, membaca akhbar-akhbar untuk memahami situasi politik semasa dan mengkaji maklumat risikan yang diterimanya daripada perisik yang diutuskannya di serata tempat. Beliau mengakhiri harinya dengan ditemani novel-novel yang ringan. Beliau berkata, hanya novel-novel inilah yang boleh membuatkan beta tertidur selepas seharian penat berfikir masalah negara.

Ekonomi

Dari sudut ekonomi, baginda adalah pemimpin pertama yang menyedari akan kepentingan  ekonomi. Hal ini diakui sendiri oleh orientalis barat. Baginda memandang hutang kerajaan Turki yang mencecah 400 juta lira itu sebagai satu bebanan dan menjadikan negara semakin miskin dan mundur. Bila negara dalam keadaan sebegitu, maka pihak Eropah akan mudah mempergunakan kuasa ekonomi mereka untuk memperalatkan kerajaa Turki Uthmaniah.

Antara cara Sultan Abd Hamid mengurangkan hutang kerajaan Uthmaniah adalah dgn menyuruh rakyatnya berjimat cermat. dan baginda menunjukkan contoh tauladan yg baik dengan bermula daripada diri baginda sendiri :

1) Baginda berpindah dari istana Doulma Bakhjah yang besar kepada istana Yaldiz yang kecil.

2) Baginda mengeluarkan arahan keras menegah seluruh pekerja istana melakukan pembaziran dn pemborosan dalam menyediakan hidangan-hidangan diraja disamping mengurangkan majlis-majlis perayaan dan lain-lain majlis keraian.

571px-Map_of_Al_Hijaz_Train_Lines

Peta landasan kereta api daulah Uthmaniah

Teknologi

Ha, ini menarik. Tahukah kita bahawa, Turki Uthmaniah adalah negara pertama yang mempunyai sambungan telegraf terpanjang dunia merentas benua Arab hingga ke Madinah al munawwarah. Ajaib bukan ? Negara Eropah pun tidak semaju itu.

Idea penyambungan wayar telegraf ini telah dirintis oleh Sultan Abd Hamid (ii) setelah mendapat tahu bahawa teknologi komunikasi ini membawa manfaat yang sangat besar kepada negara. Beliau telah mengupah jurutera daripada Belgium untuk mengajarkan teknologi ini kepada para petugas jabatan komunikasi Uthmaniah. Selang beberapa bulan, juruteknik-juruteknik ini mampu memasang sendiri wayar telegraf ini tanpa campur tangan Eropah.

Apa yang menariknya di sini, rakyat jelata menyumbang sendiri apa-apa yang mereka boleh sumbangkan seperti kayu hutan sebagai tiang wayar dan sebagainya. Tidak terlepas dari menyumbang juga, sudah semestinya para menteri dan Raja sendiri.

Dari sudut kemudahan pengangkutan, satu projek pembinaan landasan kereta api terpanjang yang menghubungkan antara Damsyik dan juga kota Mekah telah dibina tanpa mengunakan sedikitpun bantuan daripada Eropah. Hal ini dianggap ajaib kerana Turki Uthmaniah tidak memiliki upaya kewangan yang begitu tinggi.Walaupun begitu, Umat Islam daripada serata dunia telah mengambil inisiatif dengan menyumbangkan harta mereka bagi menjayakan projek ini. Sumbangan ini dimulakan sendiri oleh Sultan Abd Hamid (ii). Beliau telah menderma sebanyak 50 ribu lira Turki dengan mengunakan duit poketnya sendiri dan bukannya harta negara !

Kepentingan landasan kereta api ini terhadap umat Islam adalah tersangat banyak. Di samping memudahkan perjalanan jemaah haji, ianya juga sangat relevan terhadap usaha dakwah yang sedang berkembang pesat saat itu.

Antara usaha dakwah ataupun fikrah Islamiah yang cuba disampaikan oleh Sultan Abd Hamid (ii) ialah ;

Tokoh Islah : Jamaluddin Al Afghani

Tokoh Islah : Jamaluddin Al Afghani

Pan Islamisme

Pan Islamisme ataupun gerakan kesatuan Umat Islam adalah satu usaha yang dirintis oleh Sultan Abd Hamid (ii) selepas melihat nasib Umat Islam di serata dunia kelihatan seperti telur di hujung tanduk. Fahaman nasionalis dan perkauman melampau telah mula menebal dalam diri setiap daripada Umat Islam. Aku-aku dan kau-kau. Umat Islam hanya memikirkan suku dan keturunan mereka sahaja tetapi melupakan saudara-saudara se Islam mereka yang ditindas.

Apa yang menarik dalam usaha ini ialah penglibatan salah seorang ulama Melayu iaitu Syeikh Dawud Fataniy. Syeikh Dawud Fataniy merupakan antara tokoh penting selain Jamaluddin Al Af Ghani dan Syakib Arsalan dalam gerakan kesatuan Islam ini. Apa yang membuatkan saya bertambah “salute” terhadap Syeikh Dawud Fataniy ialah, kitabnya yang bertajuk “al-Sifat al-Ishrun” , “al Bahjah al Saniyyah fi al-aqaid al sunniyah” dan “Tahsil nayl al-muram sharh aqidat al-awam” telah dicetak di Percetakkan al -Amiriyyah iaitu sebuah kilang percetakan milik kerajaan Daulah Uthmaniah dan kitab-kitab ini kemudiannya disebar luaskan di serata negara Islam.

Selain penyebaran kitab, keprihatinan Sultan Abd Hamid (ii) terhadap pendidikan juga diambil kira. Baginda menubuhkan banyak sekolah-sekolah yang melatih tentera, sekolah-sekolah ekonomi dan politik, sekolah-sekolah yang mengajar agama dan Sains dan juga sekolah-sekolah khusus untuk golongan wanita.

Sultan Abd Hamid (ii) memandang pendidikan wanita sebagai salah satu aspek terpenting pendidikan kerana di tangan seorang wanitalah nasib umatnya bakal dibentuk di kemudian hari.

Walaupun kemudiannya Sultan Abd Hamid (ii) akhirnya digulingkan, sebenarnya usaha awal yang dilakukan baginda merintis kepada kebangkitan Islam seperti apa yang kita lihat sekarang. Baginda seolah-olah membuka ruang dan memberi kita kunci, bahawa jalan inilah yang bakal kamu lalui wahai generasi selepas ku.

Jalan dakwah dan juga tarbiyah.

Dan apakah syarat kekuatan umat ?

“Kesatuan Umat Islam ! “

Wallahualam.

Ops sebelum terlupa, ada satu perkara yang saya lupa untuk sebut. Penyakit umat pada zaman Sultan Abd Hamid adalah penyakit malas terlampau dan suka menganggur. Hinggakan beliau terpaksa kerahkan ulama dan para penguasa secara besar-besaran supaya bangkitkan semangat rakyat yang malas ini.

Rujukan : Dr Eeman Mohamed Abbas “Sultan Abd Hamid (ii) dan kejatuhan Khilafah Islamiah.

p/s : Saya sarankan anda semua wajib baca buku ini. Rasanya terlalu banyak fakta sejarah yang saya tidak mampu saya tuliskan di sini, memandangkan saya amat sukar untuk mengingat tarikh :)

Asyraf Farique

Malala Yousafzai

A-fDADkCIAAWkup

” Paradise Lost “ itulah nama baru bagi “Swat Valley” yang terletak di daerah Khyber Pakhtunkhwa, . Oleh kerana keindahan alam yang begitu mempersonakan, pelancong asing juga mengelarkannya sebagai “the Switzerland of the region.”

Bentuk buminya yang unik, bergunung ganang, serta terletak bersempadan dengan Afghanistan, menjadikan lembah yang indah itu menyimpan seribu satu kisah. Kisah “cinta” 4 segi di antara penduduk lembah Swat yang ditindas, rejim Taliban yang tidak berprikemanusiaan, kerajaan yang sekular serta, Amerika Syarikat yang senantiasa mengambil kesempatan diatas kesusahan yang menimpa penduduk Swat !

Jika melihat dokumentari yang terpapar di laman youtube, penduduk Swat yang majoritinya “Sunni Muslim” saban hari hidup dalam ketakutan. Mayat bergelimpangan sana sini tanpa kepala hasil daripada pemahamam extremis serta penafsiran sempit rejim Taliban terhadap Islam. Perbuatan yang dilakukan mereka atas tiket “mujahidin” dan “jihad” sudah cukup untuk membawa fintah kepada umat Islam seluruhnya. Habis “mujahidin” asli di Suria dan Palestin dicop sebagai pengganas. Mereka harus bertanggungjawab !

Permata baru pendidikan

Dalam suasana politik yang tidak menentu di lembah Swat, lahir seorang anak gadis yang lantang membela nasib pendidikan di negaranya. Gadis ini bernama Malala Yousafzai. Seorang gadis yang lemah lembut dan cintakan kedamaian. Punya keluarga yang baik, serta kehidupan yang bahagia. Dia hidup bersama ayah dan ibunya, beserta dua orang adik lelakinya yang nakal, dan dua ekor ayam sebagai binatang peliharaan.

Suasana nyata menjadikan anak gadis ini berbeza daripada anak-anak gadis yang lain. Tika anak-anak gadis yang lain ini sibuk melaram dengan dunia fashion dan alam cintan-cintun mereka, Malala Yousafzai nyata  berbeza. Pada tahun 2009, sesuatu terjadi. Rejim Taliban telah mengarahkan semua sekolah-sekolah perempuan ditutup , dan remaja perempuan khususnya telah dilarang daripada menghadiri sesi persekolahan mereka. Tindakan ini mengundang kemarahan Malala. Walaupun pada ketika itu umurnya baru berusia 12 tahun, tetapi pemikirannya begitu matang sekali. Beliau telah mula menulis pengalaman pribadinya kepada BBC seawal usia itu. Tetapi, identitinya dirahsiakan oleh sebab-sebab keselamatan.

Antara kata-katanya yang sangat menyentuh hati ialah ;

” I have a new dream … I must be a politician to save this country. There are so many crises in our country. I want to remove these crises. “

“My purpose is to serve humanity”

Ayahnya sempat berseloroh ketika diinterview oleh journalis New York Times ;

“Saya tahu cita-citanya mahu menjadi seorang doktor. Tetapi saya lihat, potensinya lebih besar untuk menjadi seorang ahli politik dan mengubah nasib bangsanya di sini “

Dan pada ketika usianya 12 tahun, dia juga mampu menulis seperti ini di blog BBC ;

I had a terrible dream yesterday with military helicopters and the Taleban. I have had such dreams since the launch of the military operation in Swat. My mother made me breakfast and I went off to school. I was afraid going to school because the Taleban had issued an edict banning all girls from attending schools.

Only 11 students attended the class out of 27. The number decreased because of Taleban’s edict. My three friends have shifted to Peshawar, Lahore and Rawalpindi with their families after this edict.

On my way from school to home I heard a man saying ‘I will kill you’. I hastened my pace and after a while I looked back if the man was still coming behind me. But to my utter relief he was talking on his mobile and must have been threatening someone else over the phone.

Malala Yousafzai, 3 January 2009 BBC blog entry

Semasa membaca kata-kata ini, saya terbayangkan nasib remaja di Palestin. Mereka seolah-olah mempunyai satu persamaan, iaitu ;

Semangat juang yang tinggi

Tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, dan minggu berganti minggu. Malala kini berusia 15 tahun. Dirinya semakin dikenali oleh masyarakat dunia, dek kerana kelantangannya membela nasib kanak-kanak di Pakistan yang tidak mendapat hak pendidikan. Pada Oktober 2011, Desmond Tutu, mengumumkan Malala sebagai salah seorang calon, International Children’s Peace Prize dan beliau semakin dikenali di Pakistan. Beliau kemudiannya dianugerahkan Pakistan’s first National Youth Peace Prize 2 bulan kemudian

Ke “famousan” nya ini mengundang rasa tidak senang kepada rejim Taliban. Taliban seolah-olah menganggap Malala sebagai ancaman utama mereka. Ancaman utama mereka untuk “menegakkan syariat Allah” di muka bumi Pakistan. Saban hari, gadis remaja ini dihujani dengan bermacam-macam ugutan bunuh. Hinggalah pada suatu hari ini.

Malala pada ketika itu baru sahaja pulang daripada mengambil peperiksaan di lembah Swat. Beliau ditemani beberapa orang rakannya, menaiki bas pulang rumah. Tiba-tiba

“Dua orang lelaki bertopeng menahan bus itu dan menjerit ! “

“Di mana Malala ! Jika tidak, aku bunuh semua orang di dalam bas ini ! “

Malala ketakutan. Mimpi ngerinya selama ini menjadi realiti..

“Bang ! ” Bunyi tembakan

Gadis remaja ini rebah.

Peluru hidup menembusi kepala, leher dan bahunya.

Peristiwa ini sungguh tragis.

The Times

Allah masih sayangkan gadis ini. Sejurus kejadian itu, beliau diterbangkan di Peshawar sebelum membuat rawatan rapi susulan di Brimingham. Berkat ketabahan dan pengorbanannya , beliau telah dinobatkan sebagai individu ke-2 paling berpengaruh di dunia selepas Barrack Obama. Keputusan ini meninggalkan calon-calon hebat lain seperti, ceo Apple, Tim Cook di tempat ke 3, dan Dr Mursi di tempat ke 4.

Inilah Malala Yousafzai, seorang anak gadis yang hidup dalam “keterpaksaan” suasana sehingga berjaya menjadi seorang insan yang hebat. Namun ..

Adakah ini adalah konspirasi ?

Jeng-jeng-jeng.

Macam the arrival pula. Mulanya saya hendak menafikan konspirasi total terhadap insiden ini. Namun selepas melihat, teori konspirasi ini datangnya daripada golongan Islamis yang sangat terkemuka lagi dipercayai di Pakistan iaitu “Jamaat-e-Islami” , saya mula mengiyakan serba sedikit pernyataan mereka.

Menurut Dr Samia Raheel Qazi, Ketua Wanita Jamaat-e-Islami, segala adegan-adegan ini telah dirancang oleh CIA dan Amerika Syarikat. Mereka mahu mengambil kesempatan atas apa yang berlaku kepada orang Islam di Swat Valley untuk meraih sokongan dunia.

Jika anda melihat kembali paparan video di You Tube, anda akan lihat, kebanyakkan barang-barang bantuan adalah tajaan USA. Dan bukannya daripada kerajaan Pakistan. Sedangkan kerajaan Pakistan bukanlah sebuah negara miskin dan mempunyai sistem pertahanan yang lemah. Presiden Pakistan, Asif Ali Zardari telah beberapa kali diselar oleh Malala kerana lambat menghantar bantuan kepada penduduk di lembah Swat. Baik bantuan makanan, ubat-ubatan mahupun bantuan tentera.

“At times I think if Zardari’s daughter were studying in Swat the schools would have never shut down.”

Kerajaan ini seolah-olah dikawal oleh sebuah kuasa besar yang lain, iaitu Amerika Syarikat. Segala tindak tanduk dan arahan, semuanya bermula daripada sana. Amerika Syarikat, dengan sistem kententeraan yang dimilikinya sebenarnya mampu sahaja memusnahkan rejim Taliban dalam sekelip masa. Namun mereka, seolah-olah, mahu tunggu dan lihat akan tindakan susulan yang boleh diambil. Nyata, mereka bukan sahaja mahu memperalatkan kelemahan sistem Pakistan, tetapi mahu meracuni pemikiran rakyat Pakistan, supaya bencikan Islam tetapi pada masa yang sama, cintakan Islam juga. Tetapi Islam yang bagaimana ?

Islam Amina Wadud

Beberapa hari selepas kejadian itu, laman twitter Amina Wadud dibanjiri, pertanyaan dan salutation-salutation melampau daripada wanita-wanita Muslim serata dunia, khususnya golongan berpelajaran di Pakistan. Mereka menyeru supaya Amina Wadud datang sendiri ke Pakistan dan membela nasib wanita-wanita Muslim yang nyata ditindas di sana.

Pada ketika itu, saya masih lagi samar-samar akan apa yang berlaku. Namun, ada juga simpan sedikit rasa janggal dan hairan, kenapa sebegini Amina Wadud diagungkan oleh masyarakat dunia. Adakah kerana dia pejuang feminisme muslim yang membawa ideologi liberal ? Ataupun dia adalah agen yang ditaja oleh Amerika Syarikat dalam membawa ideologi liberal ke dalam pemikiran orang islam ? Semuanya masih lagi dalam persoalan mungkin. Tepat atau tidak. Wallahualam.

Cumanya…

Islam dan hak asasi wanita.

Muhammad Qutb di dalam bukunya, Salah Faham terhadap Islam, berjaya menerangkan secara terperinci hak-hak wanita dalam Islam. Beliau berjaya menjawab segala persoalan pejuang-pejuang feminisme dengan baik sekali. Antara isu yang dibincangkan, ialah isu pendidikan wanita. Menurut beliau, wanita Islam, sama sekali tidak dilarang untuk mempelajari apa jua ilmu yang baik, malahan menuntut ilmu itu ialah satu kefardhuan yang dituntut ke atas setiap umat Islam.

Dalam soal ini, Islam sama sekali tidak membezakan antara darjat golongan lelaki dan wanita. Sebagaimana tafsiran golongan liberal ini yang menuduh bahawa Islam memusuhi wanita, menjatuhkan taraf dan kehormatan wanita, Islam menghancurkan perasaan golongan wanita yang ingin berbangga dengan kepribadiannya dan Islam menganggap wanita tidak lebih sebagai binatang, tempat pemuas nafsu lelaki dan kilang untuk menghasilkan zuriat.

Islam tidak seperti itu, malahan Islam begitu memuliakan golongan wanita. Seorang sahabat r.a bertanya, siapakah yang patut aku cintai selepas Allah dan Rasulnya ?

Maka jawab Baginda saw,

Ibumu,

Kemudian tanya sahabat itu lagi,

Ibumu,

Kemudian,

Ibumu dan kemudian barulah ayahmu.

Tidak cukup dengan itu, sejarah juga membuktikan bahawa, Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Hatta seorang sahaja wanita Islam kedengaran diusik, segerombolan tentera datang membela.  Tidak cukup dengan itu ? Islam juga membela hak “cemburu” seorang wanita.

Kisah cemburu Fatimah r.ha

Seperti wanita biasa, Fatimah r.ha juga punya perasaan cemburu. Perasaan cinta akan suaminya itu adakalanya mengundang rasa hati yang berontakan. Namun, kali ini cemburunya sudah tidak dapat ditahan. Lantas dia mengadukan perkara itu kepada Rasulullah saw

“Ayah… “

“Ali, ayah.. “

“Kenapa dengan Ali ? ” Tanya Rasulullah saw

“Ali mahu menikahi puteri Abu Jahal ayah” Kata Fatimah r.ha sambil mengalirkan air mata

Hati Baginda saw berasa seperti sangat disakiti, apabila puterinya itu disakiti. Lantas Baginda berdiri lalu berpidato di atas mimbar,

“Sesungguhnya Fatimah daripadaku dan aku takut berlaku fitnah terhadap agamanya.”

Ternyata Rasulullah saw tidak merestuinya dengan sabdanya yang bermaksud

“Sesungguhnya aku bukan hendak mengharamkan apa yang halal dan mengharamkan apa halal, tetapi demi Allah, tidak akan berkumpul puteri Rasulullah dan puteri musuh Allah pada seorang lelaki buat selam-lamanya”

Mishwar b. Makhramah pernah mendengar Rasulullah saw bersabda di atas mimbar yang bermaksud :

“Bani Hasyim memintaku merestui pernikahan puteri mereka dengan Ali B Abi Talib. Aku tidak izinkan dan aku tidak izinkan. Jika Ali menceraikan puteriku dan menikahi puteri mereka. Puteriku adalah bahagian daripadaku. Apa yang membuatnya gelisah juga membuatkku gelisah, dan apa yang menyakitinya juga menyakitiku ” (Riwayat Muslim no. 2449)

Maka Ali r.a menolak pinangan Abu Jahal.

Nyata, Islam begitu menjaga hak seorang wanita, hingga kepada rasa hati dirinya, seperti mana yang dilakukan Rasulullah saw dalam memahami dan membela rasa hati puterinya itu.

Cakna.

Umat Islam kini memerlukan pejuang-pejuang hak asasi manusia yang lantang seperti adik Malala Yousafzai ini. Pejuang-pejuang hak asasi manusia yang menjadikan sistem Islam sebagai garis panduan mereka dan bukannya resolusi hak asasi dunia tajaan barat. Supaya apa ? Supaya pejuang-pejuang hak asasi dunia tajaan barat ini sedar bahawa mereka tidak boleh memperalatkan Islam di atas sistem islam itu sendiri. Seperti contoh apa yang berlaku kepada adik Malala. NGO pertama yang memberi bantuan adalah NGO-NGO hak asasi dunia daripada negara barat. Mereka sanggup mengeluarkan biaya yang besar, hanya untuk menanggung kos pembedahan adik Malala ini. Seketika saya hairan, mana perginya kita ? Itu belum lagi dengan apa yang berlaku di seantero dunia.

Sebagai contoh, laman web avaaz, sebuah laman web yang cukup aktif dalam membawakan isu-isu hak asasi manusia di serata dunia. Isu-isu yang dibawa bukan sekadar peperangan, tetapi isu-isu yang melibatkan pendidikan, kemusnahan flora dan fauna, isu kekurangan makanan dan lain-lain lagi. Kita tidak boleh selamanya menyalahkan barat atas apa yang mereka fahami. Kerana mereka faham dan berjuang atas dasar itu walaupaun dasar itu salah. Tugas kita adalah untuk memahamkan mereka, dan memahamkan dunia, bahawa sistem Islam adalah sistem yang terbaik. Sistem yang membawa rahmat. Bukan sahaja kepada manusia, tetapi kepada semua makhluk, termasuklah bumi yang sedang kita duduki ini.

Justeru, sebagai kesimpulan..

Anggaplah ini sebagai cabaran kepada kita semua, walaupun ianya bukan mudah.

Isu yang perlu kita perjuangkan bukan sekadar isu seperti ini :

“Muhammad is @$$(($))!!**&&”

“Islam is terrorist ! “

Tetapi juga isu seperti ini ;

“Save our planet ! “

“Save our earth ! “

“Stop open burning ! “

Amatlah janggal bila hati kita hanya sensitif kepada cemuhan-cemuhan kepada isu-isu agama, tetapi tidak kepada isu-isu kemusnahan alam. Islam itu syumul. Seharusnya, bila hati kita sensitif kepada isu-isu yang melibatkan penghinaan Islam, hati kita perlu juga sensitif kepada isu-isu pencemaran alam sekitar. Dan pernyataan ini tidak menafikan kepentingan yang lebih utama mempertahankan maruah Islam pabila dihina. Terasa ?

Tepuk dada tanya iman.

Pesan saya, jangan buang sampah merata-rata lagi ye. Malulah jika anda seorang pejuang Islam, tetapi buang sampah merata-rata.

Wallahualam.

p/s : silalah menonton dokumentari ini,

(http://www.youtube.com/watch?v=9F5yeW6XFZk)

dan membaca tulisan Muhammad Qutb ini :

http://www.muslimdiary.com/downloads/Salah%20Faham%20Terhadap%20Islam%20-%20Muhammad%20Qutb.pdf

Oleh :

Editor Pena Orang Muda